home
Gezonde Verbeelding
Winkel
Actueel
Links
contact

Actueel

Speciale actie CD's bij Hart&Vaatgroep
De Hart&Vaatgroep, de patiëntenvereniging voor mensen met hart- en vaatziekten, biedt haar leden in een speciale actie korting op CD's uit de reeks Gezonde Verbeelding. Nieuwe leden krijgen als welkomsgeschenk een gratis CD thuisgestuurd.
Steeds meer wordt bekend én aanvaard dat stress en spanning een negatieve invloed hebben op het ontstaan van haart- en vaatziekten en ook dat zij klachten kunnen verergeren als mensen eenmaal hart- en vaatproblemen hebben. Daarom is een gezonde leefstijl belangrijk en daar hoort ook bij dat men zelf het niveau van spanning in het lichaam leert reguleren. Een CD met ontspannings- en evaluatieoefeningen kan daarbij helpen.
De actie van de Hart&Vaatgroep is gestart op de 50Plus Beurs in de Jaarbeurs in Utrecht (16-20 september).
Zie ook: www.hartenvaatgroep
17 september 2009


Aan gebroken arm denken helpt bij herstel

GRONINGEN - Het klinkt raar, maar het is waar: denken dat je een gebroken lichaamsdeel weer kunt bewegen helpt bij het herstel. Dat blijkt uit onderzoek van UMCG-arts Martin Stenekes.
Mensen die bijvoorbeeld een spalk om hun arm hebben, mogen langere tijd hun vingers niet buigen. Als de spalk er dan na weken af gaat, hebben veel mensen moeite om hun pezen weer goed te gebruiken. Patiënten die in gedachten hun vingers wél al hebben bewogen, herstellen veel sneller.
Het onderzoek gaat waarschijnlijk ook op voor mensen die een been of arm hebben gebroken en die weken in het gips zitten.
Ook dan helpt het om alvast te denken aan het buigen van de gebroken arm of het been.
Stenekes promoveert volgende week aan de Rijks Universiteit Groningen.

Zie ook Denken helpt bij herstel
bron: RTV Noord, 26 augustus 2009


Hartpatiënten in Diakonessenhuis gaan rustiger de operatie in
Met ontspanningsoefeningen en voorlichting bereidt het Diakonessenhuis Utrecht hartpatiënten voor als zij een openhartoperatie moeten ondergaan. Uit  eigen onderzoek is gebleken dat ontspannings- en visualisatieoefeningen in combinatie met voorlichting over angst/stress een gunstig effect hebben. Het Diakonessenhuis behoort daarmee tot de eerste ziekenhuizen in Nederland die de CD Gezonde Verbeelding bij hartoperaties als mind-body techniek opnemen in het zorgaanbod voor hartpatiënten.
Open hartoperaties worden, ondanks significante verbeteringen in de somatische gezondheid en de geringe risico's, door hartpatiënten vaak als stressvol ervaren.
Uit onderzoek, in onder meer de Verenigde Staten, blijkt dat ontspannings- en visualisatieoefeningen aantoonbaar effect hebben op de angst van (hart)patiënten bij een operatie. Bovendien laten deze onderzoeken zien dat er kostenbesparing optreedt: minder postoperatieve pijnmedicatie, sneller herstel, kortere ligduur.

Bij het onderzoek in het Diakonessenhuis kregen patiënten tijdens een groepsbijeenkomst uitgebreide informatie over de aankomende operatie. Zij maakten kennis met ontspannings- en visualisatieoefeningen om beter voorbereid, rustiger en met meer controle de operatie tegemoet te zien. Vervolgens kregen de deelnemers een CD mee met meer ontspanningsoefeningen, die ze thuis of in het ziekenhuis dagelijks konden beluisteren. Zowel het Diakonessenhuis als de patiënten zijn tevreden met het resultaat. De mind-body techniek blijkt een positieve invloed te hebben op het welbevinden van de patiënt. Bij de deelnemende groep is de angst en depressie gereduceerd en is de humor toegenomen. In de controlegroep die geen CD beluisterde was dit niet het geval.
 
Het Diakonessenhuis zal de CD blijven verstrekken aan hartpatiënten die een openhartoperatie moeten ondergaan. De operaties zelf vinden plaats in het UMC Utrecht of het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein, maar de voor- en nazorg is in handen van de afdeling cardiologie van het Diakonessenhuis.
De CD is binnen dit project ontwikkeld door het Van Praag Instituut in Utrecht en is sinds oktober jongstleden beschikbaar. De proef is financieel mogelijk gemaakt door Fonds NutsOhra.


Nieuw! CD Gezonde Verbeelding bij hartoperaties
Speciaal voor al diegenen die een hartoperatie moeten ondergaan is een nieuwe CD ontwikkeld. De CD is verkrijgbaar vanaf 7 oktober 2008.
Deze CD helpt om de spanning en stress in de aanloop naar een hartoperatie te verminderen en daardoor rustiger de operatie in te gaan. Net als op de 'gewone' operatie-CD staat ook op deze nieuwe CD een hersteloefening die gebruikt kan worden na afloop van de hartoperatie. Extra is een visualisatieoefening – de veilige plek – waar je in gedachten meegenomen wordt naar een plek waar je je prettig en veilig voelt.


Project Gezonde Verbeelding bij sportblessures van start
Sporters die een blessure hebben opgelopen en revalideren bij het Sport Medisch Centrum van de KNVB in Zeist, het Sport Medisch Centrum Papendal in Arnhem of bij Medicort in Utrecht, kunnen sinds begin juni daarbij gebruik maken van de proefversie van de CD 'Gezonde Verbeelding bij sportblessures'. Bij deze centra is het Van Praag Instituut een pilotproject gestart om te onderzoeken of sporters - en dan gaat het zowel om topsporters als om recreatieve sporters - de CD ervaren als extra steun in hun revalidatieproces. Lees verder...


Onderzoek Gezonde Verbeelding bij hartpatiënten
In het Diakonessenhuis Utrecht loopt momenteel een pilot-onderzoek naar het effect van ontspannings- en visualisatieoefeningen in combinatie met voorlichting op angst bij hartpatiënten. In het onderzoek krijgt een groep hartpatiënten in de wachtperiode op de openhartoperatie tweemaal de mogelijkheid een voorlichtingsbijeenkomst bij te wonen, waar zij ook Gezonde Verbeeldingsoefeningen aangeboden krijgen. Thuis oefenen zij met een CD die speciaal voor deze doelgroep ontwikkeld is. Gekeken wordt of deze groep minder angstig is in de aanloop naar de operatie dan een vergelijkbare groep die de interventie niet krijgt.


Nieuw! CD Gezonde Verbeelding rondom operaties
Een operatie – hoe klein of groot ook – is voor veel mensen een ingreep waar ze van tevoren tegenop zien: zal ik veel last van de narcose hebben, lukt de operatie wel goed, hoeveel pijn zal ik na afloop hebben? Onderzoek toont aan dat ontspannings- en visualisatieoefeningen de angst voor de aankomende operatie vermindert en het postoperatief herstel kunnen bevorderen. Medicijngebruik tegen angst en pijn kan afnemen en er is melding van een aantoonbare daling van het aantal ligdagen.

Speciaal voor mensen die een operatie moeten ondergaan is de CD Gezonde Verbeelding rondom operaties ontwikkeld. Deze is in de tweede helft van 2007 uitgeprobeerd door patiënten in het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam. Op de CD staan 4 oefeningen: 2 ontspanningsoefeningen en een visualisatieoefening als voorbereiding op de operatie en een visualisatieoefening voor het herstel na de operatie.


Nieuw! CD Gezonde Verbeelding bij chemotherapie
Vanaf 5 oktober 2007 is de nieuw ontwikkelde CD Gezonde Verbeelding bij chemotherapie verkrijgbaar.

De CD is bestemd voor gebruik tijdens de chemokuur in het ziekenhuis en thuis in de perioden tussen de kuren in. De oefeningen kunnen helpen de angst en negatieve gedachten ten aanzien van de chemokuur om te buigen naar positieve gedachten.

De oefeningen zijn gericht op het creëren van ontspanning en op het aanspreken van je eigen krachtbronnen. Zij kunnen je helpen minder last te hebben van eventuele bijwerkingen van de chemotherapie, zoals vermoeidheid en misselijkheid.


Actiekorting voor Menzis-verzekerden
Ook in 2008 biedt De Menselijke Maat samen met het Van Praag Instituut en ziektekostenverzekeraar Menzis een kortingsactie voor alle verzekerden van Menzis.

Iedereen die voor ziektekosten verzekerd is bij Menzis, krijgt tot en met 31 december 2008 20% korting op de aanschaf van een cd Gezonde Verbeelding. Menzis-verzekerden betalen per cd dus slechts €14,35 in plaats van de gebruikelijke €17,95.

De korting geldt voor bestellingen die gedaan worden via www.gezondeverbeelding.nl of schriftelijk bij het Van Praag Instituut, Springweg 7, 3511 VH Utrecht.Project Gezonde Verbeelding bij chemotherapie van start

In het Medisch Centrum Alkmaar is in februari 2007 een project van start gegaan voor oncologiepatiënten dat gericht is op het verlichten van een behandeling met chemotherapie.

Met behulp van een door het Van Praag Instituut ontwikkelde cd Gezonde Verbeelding tijdens chemotherapie, waarop ontspannings- en visualisatieoefeningen zijn ingesproken, wordt geprobeerd de angst en negatieve gedachten ten aanzien van een chemotherapiebehandeling om te buigen naar positieve gedachten. Met behulp van deze Gezonde Verbeelding kan de patiënt zich meer ontspannen voelen. Bijwerkingen als misselijkheid, pijn, braken en vermoeidheid zouden daardoor kunnen afnemen.
Tijdens dit pilotproject wordt vooral gekeken hoe patiënten het luisteren naar muziek en het visualiseren van positieve beelden ervaren. Dit wordt onderzocht door middel van vragenlijsten. Op basis van de resultaten van het onderzoek wordt bepaald of Gezonde Verbeelding daadwerkelijk helpt om klachten te verminderen en beter te ontspannen.
Zie ook www.mca.nlCD Gezonde Verbeelding rondom operaties
In het Slotervaart Ziekenhuis in Amsterdam is in maart 2007 een proef van start gegaan met een CD ter voorbereiding op en voor een spoedig herstel na een operatie. Patiënten krijgen de CD met een toelichting mee naar huis en kunnen dan thuis in de aanloop naar de operatie de visualisatieoefeningen doen. Op de CD staat ook een oefening, die gericht is op het herstel na de operatie. Uit eerder onderzoek is gebleken dat mensen door dit soort oefeningen minder gespannen een operatie ingaan en daarna sneller herstellen.
Nagegaan zal worden hoe de patiënten het gebruik van de CD ervaren. Als de ervaringen positief zijn, zal de CD ook beschikbaar komen voor patiënten in andere ziekenhuizen.
Zie ook www.im.slz.nl

Inhoud winkelmandje
 

Hier te bestellen:

Gezonde Verbeelding voor ontspanning
 
Gezonde Verbeelding bij pijn
 
Gezonde Verbeelding voor ontspanning

 
Gezonde Verbeelding bij pijn

 
Gezonde Verbeelding bij chemotherapie
 
Gezonde Verbeelding rondom operaties
 
Gezonde Verbeelding bij chemotherapie

 
Gezonde Verbeelding rondom operaties

 
Gezonde Verbeelding bij hartoperaties
  
Gezonde Verbeelding bij hartoperaties

  
 
       

Gezondeverbeelding.nl is de website van De Menselijke Maat          Beukenlaan 9    3741 BN   Baarn                            Webdesign en Fotografie: Beau